Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky internetového obchodu ekresla.cz se řídí platnou legislativou a obchodními zvyklostmi. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).
Objednávka zboží

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu ekresla.cz jsou považovány za závazné. Zasláním objednávky kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
2. Při vyplňování všech potřebných údajů nového zákazníka je nutné uvést správnou e-mailovou adresu, na kterou bude následně zaslána kopie objednávky, jako potvrzení o zapsání do objednávkového systému a stavu jejího vyřizování. K OBJEDNÁNÍ NENÍ NUTNÁ REGISTRACE!
3. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. Ta vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím
4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího při zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

Storno objednávky

1. Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud zboží již nebylo expedováno.
2. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se zboží přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, popř. se výrazným způsobem změní jeho cena.
3. O stornování objednávky bude zákazník neprodleně informován.
4. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, pohlaví a věk (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

Dodání zboží

1. Termín dodání
Zboží bude dodáno v co nejkratší možné době od přijetí objednávky (pokud je zboží uvedeno skladem 1-2dny, ostatní dle uvedené dostupnosti). Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je zákazník neprodleně informován.
2. Způsob doručení
Zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím přepravní služby GLS na adresu uvedenou ve formuláři objednávky. Nebude-li oznámená zásilka doručena, v termínu max. 5dnů, kontaktujte nás.
Osobní odběr zboží je možný na adrese: K Nouzovu 1, Praha 4 - po obdržení informace, že je zboží připraveno na prodejně k vyzvednutí.
3. Způsob platby + cena
Platba probíhá v hotovosti/kartou, naproti vydání zboží a dokladu. Expediční poplatek stanovený přepravní službou GLS činí 119,- Kč pro Českou republiku a zahrnuje poštovné a balné. V případě dodání zboží na Slovensko je cena 10,- Euro.
U nadrozměrných zásilek je využíván dopravce TOPTRANS.

Záruka a reklamace

1. Na veškeré nabízené zboží je poskytována standardní záruční doba, která činí 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak).
2. Případnou reklamaci zboží, zakoupeného na eshopu ekresla.cz, může zákazník uplatnit na naší adrese: K Nouzovu 1, Praha 4, nebo nás kontaktovat na telefonních číslech uvedených v kontaktech eshopu. Reklamace bude vyřízena do 30dnů.
3. V případě oprávněné/prokázané vady zboží, na které se vztahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu.

Odstoupení od kupní smlouvy

U zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
V takovém případě je povinen:

1. Písemným způsoben informovat prodávajícího
2. Zaslat nepoužité, nepoškozené či jinak znehodnocené zboží v původním obalu (včetně příslušenství, záručního listu, návodu apod.) se všemi prodejními doklady na adresu prodávajícího: K Nouzovu 1, Praha 12.
3. Zboží je potřeba doručit na adresu provozovny do 14 dnů od převzetí.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží bude částka za zboží zaslána převodem na účet zákazníka a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Náklady za dopravu vráceného zboží v tomto případě nese kupující. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude moci prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.


V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (tedy na nákupním dokladu je uvedeno Vaše IČ), právo na odstoupení vám nevzniká.

V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Ekresla.cz upozorňuje, že informace na webových stránkách mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu a nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, jestliže tyto informace nebyly na přání zákazníka následně písemně potvrzeny.

 Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto eshopu s tím souhlasíte.

Odpovědná osoba: Jan Janata